Nieuw Sportpark
Nieuw Bergen

Ontwikkelingen

Hier vindt u de laatste ontwikkelingen.

 


Een Nieuw Sportpark in de Maak: Samenwerking tussen Driessen Architectuur en Kybys
We zijn verheugd om aan te kondigen dat ons kernteam heeft gekozen voor de combinatie Driessen Architectuur en Kybys om samen ons nieuwe sportpark te gaan ontwerpen. Deze samenwerking brengt een unieke mix van expertise samen die essentieel is voor het creëren van een sportpark dat zowel functioneel als esthetisch aantrekkelijk is.
Driessen Architectuur: De architect
Driessen Architectuur is een gerenommeerd architectenbureau met jarenlange ervaring in het ontwerpen van innovatieve en duurzame gebouwen. Hun visie en creativiteit zijn cruciaal om een sportpark te ontwerpen dat niet alleen aan de functionele eisen voldoet, maar ook een inspirerende omgeving biedt voor sporters en bezoekers. Met hun oog voor detail en esthetiek kunnen we erop vertrouwen dat Driessen Architectuur een ontwerp zal leveren dat zowel modern als uitnodigend is.
Kybys: Advies over de inrichting van de buitenruimte
Kybys is een organisatie die gespecialiseerd is in advies over de inrichting van de buitenruimte. Hun expertise ligt in het creëren van buitenomgevingen die zowel praktisch als mooi zijn, met een sterke focus op duurzaamheid en gebruiksvriendelijkheid. Kybys zal een essentiële rol spelen in het plannen en ontwerpen van de buitenruimtes van het sportpark, zoals sportvelden, wandelpaden, en groene zones. Hun advies zorgt ervoor dat de buitenruimte niet alleen aantrekkelijk is, maar ook optimaal wordt benut en onderhoudsvriendelijk is.
De Samenwerking: Een perfecte match
De keuze voor Driessen Architectuur en Kybys is zorgvuldig gemaakt op basis van hun complementaire vaardigheden en gedeelde visie. Samen zullen ze werken aan een ontwerp dat voldoet aan de behoeften van alle gebruikers van het sportpark, van atleten tot toeschouwers. Het doel is om een sportpark te creëren dat een bron van trots is voor de gemeenschap, een plek waar mensen graag naartoe komen om te sporten, te ontspannen en elkaar te ontmoeten.

 

      

 

Het kernteam heeft er alle vertrouwen in dat deze samenwerking zal leiden tot een sportpark dat een voorbeeld zal zijn van hoe goede architectuur en doordachte inrichting van de buitenruimte hand in hand kunnen gaan. We kijken ernaar uit om de voortgang van dit spannende project met jullie te delen en uiteindelijk het eindresultaat te presenteren.


Bijeenkomsten voor inwoners

Gemeente Bergen houdt binnenkort vijf bijeenkomsten voor alle geïnteresseerde inwoners uit onze gemeente. Tijdens de bijeenkomsten praten we de aanwezigen graag bij over welke stappen er inmiddels zijn gezet en de komende tijd nog gezet gaan worden. Daarnaast zijn we benieuwd hoe de inwoners denken over het duurzaam sportpark. Zij hebben uitgebreid de mogelijkheid om vragen, opmerkingen en tips met ons te delen. Ook de aangesloten (sport)verenigingen zijn aanwezig.

Gemeente Bergen nodigt u graag uit voor deze bijeenkomsten. U bent van harte welkom om mee te denken, te praten en te luisteren. De bijeenkomsten vinden plaats op:


Dinsdag 21 mei | MFC De Buun in Well | 19.30 – 21.00 uur
Dinsdag 28 mei | MFC ’t Luukske in Wellerlooi | 19.30 – 21.00 uur
Dinsdag 4 juni | MFC De Alverman in Afferden | 19.30 – 21.00 uur
Dinsdag 11 juni | Den Asseldonk in Nieuw Bergen | 19.30 – 21.00 uur
Dinsdag 18 juni | MFC De Klaproos in Siebengewald | 19.30 – 21.00 uur


U kunt zelf kiezen bij welke bijeenkomst u wilt aansluiten. Wel vraagt de gemeente u om u uiterlijk 5 dagen vóór de bijeenkomst aan te melden via dit formulier: https://bit.ly/aanmelden-duurzaam-sportpark. Dan weten we op hoeveel mensen we kunnen rekenen.


30 april 2024

Het advies-/architectenbureau heeft vandaag een presentatie gegeven aan de werkgroep ontwerp over het capaciteitsonderzoek en de eerste schetsen van een potentieel nieuw duurzaam sportpark.


Capaciteitsonderzoek

Bij het plannen van een nieuw sportpark is het essentieel om een grondig capaciteitsonderzoek uit te voeren. Dit onderzoek omvat het analyseren van de behoeften van de sportverenigingen en het identificeren van trends in sportparticipatie. Door deze informatie te verzamelen, kan er een park ontwerpen worden dat niet alleen voldoet aan de huidige behoeften, maar ook flexibel genoeg is om toekomstige veranderingen aan te kunnen.


Schetsen

Met het capaciteitsonderzoek als basis, is men begonnen met het grof schetsen van het toekomstige sportpark. De benadering is er een van integratie - het samenvoegen van functionaliteit met duurzaamheid. Een centraal element in de schetsen is de omringende natuur.


Na de presentatie van het advies-/architectenbureau, kreeg de werkgroep ontwerp de kans om hun inzichten te delen en feedback te geven. Met deze feedback gaat het team aan het werk om de plannen verder te verfijnen.


7 maart 2024

Duurzaam sportpark: intentieverklaring ondertekend
Acht verenigingen en de gemeente Bergen hebben een intentieverklaring getekend voor de ontwikkeling van een gezamenlijk duurzaam sportpark. Het nieuwe sportpark komt op de locatie van Sportpark De Venhorst in Nieuw Bergen.


 


 

Wethouder Ponjee en Jos Kersten, voorzitter van het kernteam
voor de ontwikkeling van het sportpark(foto: Gemeente Bergen)

 


De ontwikkeling van het duurzaam sportpark is voortgekomen uit een samenwerkingsinitiatief van verschillende verenigingen uit de gemeente. Op 8 november 2022 heeft de gemeenteraad van Bergen hier een impuls aan gegeven met een motie om de mogelijkheden te onderzoeken voor een gezamenlijk duurzaam sportpark voor de hele gemeente. Het idee is om een gezamenlijk sportpark te realiseren, waar alle geïnteresseerde sportverenigingen en aanbieders van sport- en bewegingsactiviteiten in de gemeente Bergen een plek kunnen krijgen. Bij de ontwikkeling van het nieuwe sportpark is veel aandacht voor duurzaamheid. Zowel op het gebied van klimaat en energie, als in het toekomstbestendig maken van de verenigingen. Met het gezamenlijke sportpark spelen de aangesloten verenigingen in op ontwikkelingen als teruglopende ledenaantallen, tekort aan vrijwilligers en toenemende kosten. “Het gezamenlijk duurzaam sportpark is een mooi initiatief vanuit de samenleving. Daar werken we als gemeente en als college graag aan mee”, vertelt wethouder Claudia Ponjee.
Gedurende 2023 hebben de verenigingen in de gemeente Bergen verschillende gesprekken met elkaar en met de gemeente gevoerd. Ook de dorpsraden zijn in de ontwikkelingen meegenomen. Naast de gesprekken zijn de voor- en nadelen van diverse locaties in de gemeente onderzocht. Naar aanleiding van dit onderzoek hebben de verenigingen in augustus 2023 de locatie van Sportpark De Venhorst aangewezen voor de ontwikkeling van het nieuwe sportpark.
Op dit moment hebben acht verenigingen aangegeven graag mee te werken aan en gebruik te maken van een nieuw duurzaam sportpark. Het gaat om EWC ’46, HRC ’27, Jong Nederland Bergen, RKVV Montagnards, Schutterij St. Petrus, Stormvogels ‘28, Tennisvereniging Bergen en VC Montagnards. Jos Kersten,  voorzitter van het kernteam voor de ontwikkeling van het sportpark, heeft namens deze verenigingen de intentieverklaring ondertekend. In deze verklaring staat beschreven op welke manier de samenwerking tussen de aangesloten verenigingen vorm krijgt en wie welke taken en verantwoordelijkheden op zich neemt.
Ook andere verenigingen en aanbieders van sport en bewegen uit de gemeente Bergen zijn welkom om nu of op een later tijdstip alsnog aan te sluiten. Ponjee: “De gemeente vindt het belangrijk dat al onze verenigingen gebruik kunnen maken van het duurzame sportpark, als ze dat willen. Dat was ook een voorwaarde voor onze steun aan de ontwikkeling van het sportpark.”
De verenigingen gaan nu aan de slag. Op basis van eerste schetsen van het duurzaam sportpark worden de kosten in kaart gebracht. Daarnaast wordt de gemeenteraad gevraagd om de visie en kaders voor het sportpark vast te stellen. Naar verwachting is dit in het najaar van 2024 bekend. De gemeenteraad besluit vervolgens hoe de verdere ontwikkeling en bouw van het sportpark eruit kan komen te zien.
“Als alles meezit, kunnen we in 2025 beginnen met de bouw van het sportpark”, vertelt Jos Kersten. “Sportverenigingen en andere aanbieders van sport en bewegen in de gemeente kunnen zich te allen tijde melden om ook aan de sluiten. Andere verenigingen en belangstellenden die geen sport- of bewegingsactiviteiten aanbieden maar wel geïnteresseerd zijn, houden we in de tussentijd graag op de hoogte over de ontwikkelingen.” Geïnteresseerden vinden meer informatie op en kunnen contact opnemen met het kernteam via deze website.


22 februari 2024

De werkgroep voor het ontwerp heeft onlangs haar eerste vergadering gehouden, waarbij de leden elkaar hebben leren kennen. Deze werkgroep bestaat uit enthausiaste vrijwillegers die met elkaar gaan nadenken over de invulling van het nieuwe sportpark. Hierbij nemen ze de onlangs aangeleverde wensenlijsten van de verschillende belanghebbende als leidraad.

De werkgroep gaat nauw samenwerken met het geselecteerde advies-/architectbureau en zal regelmatig met het kernteam overleg voeren.


25 januari 2024

Het kernteam is vol enthousiasme het nieuwe jaar begonnen. De sportverenigingen die zich bij dit initiatief hebben aangesloten hebben hun wensenlijst voor het nieuwe sportpark binnen het kernteam gedeeld.
Het Kernteam gaat deze wensen bundelen tot één wensenlijst. Deze lijst zal de leidraad zijn voor de vervolgstappen en richting geven aan de doelen die we gezamenlijk willen bereiken.


20 december 2023
Het kernteam heeft in november een uitvraag gedaan aan diverse advies-/architectenbureaus.
De ontvangen reacties zijn in de week voor kerst aan het kernteam gepresenteerd.
Uiteindelijk heeft het kernteam, na zorgvuldige overweging en evaluatie, een weloverwogen keuze gemaakt.
Deze keuze is gebaseerd op de meest veelbelovende combinatie van factoren die het best aansluiten bij de doelstellingen en vereisten van de opdracht.
Het geselecteerde advies-/architectbureau vertegenwoordigt de beste match in termen van vakmanschap, innovatie en effectiviteit, waardoor het kernteam in januari 2024 vol vertrouwen de volgende stappen in het proces kan zetten.


30 november 2023
Het kernteam heeft de afgelopen maanden hard gewerkt om een aantal processen in gang te zetten.
De opdracht voor een schetsontwerp met bijbehorende globale kostenraming voor het nieuwe duurzame sportpark is opgesteld. Deze is bij een aantal advies-/architect bureaus neergelegd, met de vraag of zij iets voor ons kunnen betekenen.
De bureaus die interesse toonde zullen eind december een korte presentatie geven over hun visie op het nieuwe duurzame sportpark.
Aan de hand van deze presentaties zal het kernteam besluiten met welk advies-/architect bureau ze een samenwerkeng aan zullen gaan. De besluitvorming zal eind december plaatsvinden.
Binnen het kernteam zijn een aantal werkgroepen gevormd die nodig zijn om het proces naar een nieuw duurzaam sportpark te ondersteunen.
De komende tijd zullen deze werkgroepen met enthousiaste vrijwilligers gevuld gaan worden.

Ben jij geïnteresseerd en wil je een actieve rol spelen in het realiseren van het duurzaam sportpark?
Dan nodigen we jou van harte uit om je aan te sluiten bij een van onze werkgroepen!

We geloven sterk in de kracht van samenwerking en zijn op zoek naar enthousiaste mensen die hun ideeën, expertise en energie willen bijdragen aan dit initiatief.