Nieuw Sportpark
Nieuw Bergen


Welkom

Welkom op onze website waarop wij informatie delen over de realisatie van een gloednieuw, duurzaam sportpark in de gemeente Bergen!

De ontwikkeling van het duurzaam sportpark is geboren uit een samenwerkingsinitiatief van de sportverenigingen. In november 2022 heeft de gemeenteraad hieraan een impuls gegeven met een motie om hiervoor een gezamenlijk duurzaam sportpark voor de hele gemeente te gaan onderzoeken.
Het idee is om een gezamenlijk duurzaam sportpark te realiseren, waar alle geïnteresseerde sportverenigingen en sportaanbieders in de gemeente Bergen een plek kunnen krijgen. Bij de ontwikkeling van het nieuwe sportpark is veel aandacht voor duurzaamheid. Zowel op het gebied van klimaat en energie, als in het toekomstbestendig maken van de sportverenigingen. Met het gezamenlijke sportpark spelen de aangesloten sportverenigingen in op ontwikkelingen als teruglopende ledenaantallen, tekort aan vrijwilligers en toenemende (onderhouds-)kosten.
In een aantal bijeenkomsten met de sportverenigingen en de gemeente is gedurende 2023 sportpark “de Venhorst” als locatie aangeduid voor de ontwikkeling van het nieuwe duurzame sportpark.
Het college heeft deze keuze voor locatie omarmd.
Op dit moment hebben acht sportverenigingen zich bij dit initiatief gevoegd:

Deze sportverenigingen hebben zich verenigd in een kernteam wat aan de slag is gegaan met de opdracht om te komen tot een nieuw duurzaam sportpark.

Andere verenigingen uit de gemeente Bergen zijn van harte welkom om nu of op een later tijdstip alsnog aan te sluiten.
Ons doel is om een sportpark te realiseren dat niet alleen sporters inspireert, maar ook een inspiratiebron is voor de inwoners van de gemeente Bergen.
Ontdek hier hoe we deze motie gaan omzetten naar een nieuw duurzaam sportpark.
Dank je wel voor je interesse in dit project.
Voorlopig willen we jullie via deze website op de hoogte blijven houden van de voortgang van dit opwindende avontuur naar een duurzaam sportpark. Samen bouwen we aan een gezondere toekomst.
Heb je vragen e/o opmerkingen, neem gerust contact met ons op via het contact formulier op deze pagina.